Proffsigt

I dag efterfrågas verksamheters miljö- och hållbarhetsarbete i allt större utsträckning av kunder, anställda, leverantörer, ägare med flera. Du ökar alltså din attraktivitet på marknaden om du kan visa att du jobbar med miljö och hållbarhet seriöst! 

En verksamhet förväntas hålla reda på vilka krav som är aktuella; lagar och regler och ibland direkta krav från myndigheter. Där kan jag vara dig behjälplig.

Praktiskt

Mitt företag erbjuder sina tjänster över hela Sverige, men min bas är Västernorrland. Företaget har alltså god lokalkännedom och ett stort kontaktnät framförallt i Timrå och Sundsvall. Jag har erfarenhet av miljömyndigheter som anställd i många år och har god kunskap om vad som efterfrågas i olika sammanhang.

Personligt

Om du anlitar mitt företag får du en personlig kontakt som lär känna dig och din verksamhet. En fördel också om vi får en längre affärsrelation. Jag är aldrig längre bort än ett samtal eller ett mail.