Vad kan jag hjälpa dig med?

  • Miljöutredningar
  • Myndighetskontakter
  • Anmälning av verksamhet
  • Kontrollprogram/egenkontroll
  • Periodisk besiktning
  • Kemikaliehantering
  • Säkerhetsdatablad
  • Avfallsbestämmelser
  • Projektledning
  • Utbildning

Eller har du annat miljörelaterat du behöver hjälp med?
Tveka inte att höra av dig!