Jag erbjuder företag och organisationer stöd i miljö- och hållbarhetsarbetet. Med en lång och bred bakgrund både som miljöinspektör och miljökonsult har jag erfarenhet av tillsyn och tillståndsprövningar och kan erbjuda en gedigen kunskap om hur miljöbalkens regler fungerar och tillämpas.

Jag kan lotsa din verksamhet rätt när det gäller myndighetskontakter och hjälper dig att ta fram de underlag som efterfrågas, allt för att underlätta en snabb process.